Dịch vụ

Hài lòng

Chất lượng

Chúng tôi mang đến những gì?

gallery/cl
gallery/lp
gallery/hos

DỊCH VỤ TRỌN GÓI, HỖ TRỢ TỐI ĐA

1.600.000 

VNĐ

Gói Co-Basic

2.200.000

VNĐ

3.000.000

VNĐ

Gói Titan

Gói Gold

Hỗ trợ 24/7

gallery/24-hours-support

THUÊ  CHỖ ĐẶT server TẠI DATACENTER CỦA FPT

Gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu và đặc thù của Doanh nghiệp

4.500.000

VNĐ

Gói Platinum

Băng thông: 300Mbps/5Mbps

Rack: 1U

1IP

Công suất điện: 400W

Ổ cắm mạng: 1Gbps

Lưu lượng truyền tải: Unlimit

Hỗ trợ 24/7

Băng thông: 500Mbps/10Mbps

Rack: 1U

1IP

Công suất điện: 400W

Ổ cắm mạng: 1Gbps

Lưu lượng truyền tải: Unlimit

Hỗ trợ 24/7

Băng thông: 700Mbps/15Mbps

Rack: 1U

1IP

Công suất điện: 400W

Ổ cắm mạng: 1Gbps

Lưu lượng truyền tải: Unlimit

Hỗ trợ 24/7

Băng thông: 1Gbps/20Mbps

Rack: 1U

1IP

Công suất điện: 400W

Ổ cắm mạng: 1Gbps

Lưu lượng truyền tải: Unlimit

Hỗ trợ 24/7